Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych
Sp. z o.o. w Lublinie

NIP: 712-23-82-213
Regon: 43958256
KRS: 0000023919
Kap. Zakł. 311 100 PLN

Adres:
ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin
tel.: 81 747 25 00, fax: 81 747 26 42